Apotekarska ustanova Smederevo

026/4622-066

Nosilaca albanske spomenice br. 5

Tuberkuloza
Tuberkuloza (sušica, TBC) je zarazna bolest koju izaziva bakterija Mycobacterium tuberculosis. Računa se da je u svetu tuberkulozom zaraženo 2-3 milijarde ljudi. Godišnje se tuberkulozom zarazi 9 miliona, a umre 2 miliona ljudi.

Bolest se najčešće ispoljava na plućima, ali može zahvatiti i druge organe. Prenosi se preko sitnih čestica koje bolesnik iskašljava. Većina zaraženih se nikada neće razboleti, mali broj će oboleti odmah nakon zaraze, a neko posle više godina kad oslabi otpornost organizma.

Podložniji obolevanju od tuberkuloze su:

 -Mlađi od 3 i stariji od 65 godina
 -Osobe koje se preterano fizički iscrpljuju, bez dovoljno odmora
 -Pušači i osobe koje konzumiraju alkohol i narkotike
 -Osobe koje se neredovno i slabo hrane
 -Bolesni od dijabetesa, hronične bubrežne bolesti, tumora
 -Osobe koje koriste lekove koji smanjuju imunitet (kortikosteroide,
  citostatike), trudnice
 -Osobe zaražene virusom HIV

Simptomi tuberkuloze pluća su povišena temperatura, zamor i pri malom naporu, pojačano noćno znojenje, gubitak apetita, mršavljenje, kašalj - u početku suv, kasnije sa iskašljavanjem žućkastog sekreta i sukrvice.
Preporuka je da se sve osobe kod kojih kašalj traje duže od tri nedelje upute na rendgensko snimanje pluća da bi se isključila tuberkuloza.
Tuberkuloza se leči redovnom i striktnom primenom lekova koji se zovu antituberkulotici u trajanju od 6 meseci uz mirovanje i pridržavanje saveta lekara. Svi članovi domaćinstva obolelog su u povećanom riziku od obolevanja i moraju se javiti na pregled kod lekara.

AKO BOLUJETE OD TUBERKULOZE MORATE DA ZNATE:

Tuberkuloza je izlečiva bolest koja zahteva redovnu, svakodnevnu upotrebu 4 leka, najčešće u trajanju od 6 meseci. Time se postiže potpuno izlečenje i sprečava razvoj rezistentne tuberkuloze.
Većina tih lekova može štetno delovati na jetru pa se redovno, jedanput mesečno mora laboratorijski kontrolisati funkcija jetre. Ako se utvrdi poremećaj jetre, trebalo bi da koristite lekove za oporavak jetre i da do kraja lečenja iz ishrane izbacite svinjsko meso i životinjske masnoće.
Jedan od lekova koji koristite, rifampicin, ( Rifamor) će obojiti sve tečnosti u telu u narandžasto-crvenu boju. Obojenost mokraće traje tokom koršćenja leka i ne treba da vas plaši.
Tokom celog perioda lečenja izbegavajte fizički napor, dovoljno se odmarajte, koristite multivitaminske preparate, ne izlažite se suncu, ne smete koristiti alkohol ni pušiti. Morate biti na bolovanju, a naročito ako ste zaposleni u zdravstvu, prosveti ili u radu sa prehrambenim namirnicama.
Morate sprečiti širenje zaraze tako što ćete prilikom kašljanja zakloniti usta i nos rukom u kojoj je maramica i okrenuti glavu na suprotnu stranu od osoba koje su pored vas.
Svi članovi Vašeg domaćinstva i osobe sa kojima ste bili u dužem kontaku, moraju se javiti lekaru da bi se isključilo postojanje bolesti kod njih.

Učinite sve da ojačate svoj imunitet čime ćete ubrzati izlečenje,
a podršku i savet potražite od farmaceuta u Apoteci „ 5. Jun “ Smederevo.