NAŠE ZDRAVO MESTO

Dosis sola facit venenum-samo doza čini nešto otrovom.JAVNE NABAVKE

Moderno koncipiran  lanac apoteka usklađen između svoje osnovne misije i neophodnosti profitnog poslovanja

Nabavka i izdavanje lekova ne recept

Nabavka i prodaja bez recepta

Izrada magistralnih preparata

O nama

Apotekarstvo u Srbiji kao i u našem gradu Smederevu ima dugu tradiciju. Prva apoteka apoteka u Smederevu osnovana je 16. septembra 1859. godine, njen osnivač bio je mr Jovan Dilber. Kasnije su osnovane još dve apoteke koje su radile samostalno do 1963. godine, kada je izvršeno njihovo integrisanje sa Opštom bolnicom u Smederevu. Nastavljaju rad pod nazivom ”Služba za medicinsko snabdevanje”.

Usled društvenih promena devedestih godina prošlog veka dolazi do izdvajanja apoteka iz Medicinskog centra Smederevo i doma zdravlja Velika Plana 14. septembra 1998. godine, AU Smederevo dobija status samostalne zdravstvene ustanove. Iz zdravstvenog centra Smederevo i doma zdravlja Velika Plana izdvojile su se tri apoteke i 10 apotekarskih stanica. Ovaj broj apoteka i apotekarskih jedinica teritorijalno je pokrivao dve opštine - Smederevo i Veliku Planu koje su imale 170.000 stanovnika.

Nakon izdvajanja organizacione jedinice Velika Plana, Apoteka Smederevo nastavlja da obavlja svoju osnovu delatnost u tri gradske apoteke i deset apotekarskih jedinica koje pokrivaju teritoriju grada Smederevo:

 • Nabavka i izdavanje lekova na recept
 • Nabavka i prodaja bez recepta
 • Izrada magistralnih preparata
 • Farmakoterapija
  Promocija zdravlja

  Antibiotici, šta bi trebalo da znamo o antibioticima, svetski dan srca,...

  Akreditovana predavanja

  Najčešći alergeni u kozmetičkim proizvodima, lekovite pene, gljivične infekcije kože,...

  Regulativa, planovi, izveštaji

  Farmaceutska delatnost se zbog svog značaja uređuje posebnim propisima, a njihovim poštovanjem i primenom, obezbeđuju se kvalitetni, bezbedni i efikasni lekovi i medicinska sredstva svim građanima.

  Korisni linkovi

  Pozicija apoteke Smederevo danas

  Usluge

  U skladu sa principima DAP-a i međunarodnim standardima kvaliteta

  Savetovanje

  Moderan ambijent apoteke (postojanje prostorije za savetovanja i poverljive razgovore pod nadzorom specijaliste farmakoinformatike i lako dostupan zdravstveno-vaspitni materijal

  Preventiva

  Pružanje preventivno–dijagnostičih usluga (merenje TA, šećera, nivoa holesterola,...)

  Informacije

  Vodeći informacioni centar o lekovima (za zdravstvene ustanove i pacijente) i promoter u promotivnim kampanjama (borba protiv pušenja, dijabetesa, hipertenzije...)

  Timski rad

  Timski rad farmaceuta sa drugim nosiocima primarne zdravstvene zaštite

  Informacioni sistem

  Informaciono-komunikacioni sistem kojim su povezane sve apoteke i pokriveni svi procesi rada

  Poslovanje

  Briga svakog farmacuta je pružanje usluga pacijentu. Osnovna karakteristika usluge je da je "neopipljiv proizvod" i da nema fizičkih karakteristika koje bi svedočile o njenom kvalitetu
 • Kvalitet usluge

  Usluga je rezultat neprekidnog procesa komunikacije između farmaceuta i korisnika usluge.

 • Pozitivan finansijski rezultat

  Vrlo često u apoteci nije moguće pratiti direktnu isplativost nove usluge, ali indirektno ona bi trebalo da dovede do povećanja broja korisnika.

 • Zadovoljstvo korisnika

  Prijatan, moderan, funkcionalan ambijent kao i edukovani i ljubazni farmaceuti su preduslov za kvalitetnu uslugu.

 • Društvena odgovornost

  Usklađenost apoteka između svoje osnovne zdravstvene misije i neophodnosti profitnog poslovanja.

  1
  Apoteka
  1
  Farmaceuta
  1
  farmaceutskiH tehničarA
  1
  Nemedicinsko osoblje
  1
  Magistralna apoteka