;
Početna
O nama
Saveti
Kontakt
 

KONTAKT PODACI

Adresa:
Nosioci albanskih spomenica broj 5, 11300 Smederevo

Telefoni: (026) 222-066, 617-867

Telefon/faks: (026) 641-070

e-mail: apoteka026@n.rs

Web: www.apoteka-smederevo.rs

POSLOVNI PODACI

Naziv preduzeća:
ZU Apoteka "Smederevo" Smederevo

Skraćeni naziv preduzeća:
ZU Apoteka "Smederevo"

Tekući račun: 840-270661-35 i 840-270667-17

Ovlašćeno lice: mr ph spec. Slavica BOTIĆ

Registarski broj: 09217217402

PIB: 100 360 383

Šifra delatnosti: 052310

Matični broj: 17217402

Obveznik PDV-a: DA, broj prijave za evidentiranje 115802499
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

najnoviji izveštaj
raniji izveštaji
dodavanje izveštaja

 

Finansijski izveštaji - Dodavanje izveštaja

Samo za administratore

lozinka:  *
datum: 
1. din  
2. din  
3. din  
  UKUPNO UPLATE din  
1. din
2. din
3. din
4. din
5. din
6. din
7. din
8. din
9. din
10. din
11. din
12. din
13. din
14. din
15. din
16. din
17. din
18. din
19. din
20. din
  UKUPNO ISPLATE din  
  NOVO STANJE din  

  

Napomene:
- datum unositi u obliku dd.mm.gggg., na primer 21.12.2009.
- dinarske iznose unositi sa tačkom za odvajanje hiljada i decimalnom zapetom, npr. 12.250,45
- upisuju se samo redovi koji imaju potvrdu na kraju (štiklirano)
- sa obaveznih redova nemoguće je skinuti potvrdu na kraju ()
- unos lozinke (*) je OBAVEZAN i pri unosu se vide samo tačke/zvezdice

U slučaju problema, kontaktirajte webmastera.

 

 
Početna | O nama | Saveti | Kontakt
Nosilaca albanskih spomenica 5 • 026/222-066, 641-070 • apoteka026@open.telekom.rs • www.apoteka-smederevo.rs