Početna
O nama
Saveti
Kontakt
Dosis sola facit venenum
- samo doza čini nešto otrovom
• Aktivne materije u preparatima za negu kože posle sunčanja
• Najčešći alergeni u kozmetičkim proizvodima
• Lekovite pene
• Gljivične infekcije kože
• Prevencija osteoporoze
• Lečenje osteoporoze
• Prezentacija epilepsije
• Inhibitori agregacije trombocita u KV bolestima
Promocija
Obaveštenje o potrošačkom kreditu
PROMOCIJA ZDRAVLJA
Antibiotici
Šta bi trebalo da znamo o antibioticima

Svetski dan scra

Zdravlje nije sve ali bez zdravlja sve je ništa
JN MALE VREDNOSTI-NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

OTVORENI POSTUPAK MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tabela-tehnička specifikacija
Tabela-obrazac ponude

D-LISTA JN OP 1/2018
Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma
Rang lista
OTVORENI POSTUPAK POMAGALA/RFZO-PELENE
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Tabela-tehnička specifikacija
Tabela-obrazac ponude
Uprava za javne nabavke
Regulativa-dokumenta
Dobra Apotekarska Praksa (DAP)-predlog
Etički kodeks farmaceuta Srbije
Informator o radu apoteka
Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima
Pravilnik o listi lekova
Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima
Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti
Lista lekova koji se izdaju na teret fonda, na sajtu RZOO (pozitivna lista)
Republički fond za zdravstveno osiguranje
Ministarstvo zdravlja
SFUS-Savez farmaceutskih udruženja Srbije
ALIMS-Agencija za lekove i medicinska sredstva
Farmaceutska komora Srbije
Farmaceutski fakultet u Beogradu
Institut za javno zdravlje-Batut
Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije

Planovi - izveštaji
Pravilnik o javnim nabavkama.
Plan nabavki za 2014. god.
Plan rada sa finans. planom za 2014. god.
Akcija-oktobar/novembar 2018
 
 
Početna | O nama | Saveti | Kontakt
Nosilaca albanskih spomenica 5 • 026/4622-066, 641-070 • apoteka026@open.telekom.rs • webtemplate-StylishTemplates